Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να συναντήσεις τον σωσία σου

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (4)

Το άλλο σου μισό μπορεί να κρύβεται στο ίδιο βαγόνι, σε έναν πίνακα ζωγραφικής μερικών αιώνων ή ακόμη και στη συσκευασία δημητριακών…

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (1)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (2)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (3)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (5)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (6)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (7)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (8)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (9)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (10)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (11)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (12)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (13)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (14)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (15)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (16)

Ποτέ δεν ξέρεις που μπορείς να συναντήσεις τον σωσία σου (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook