Η αστεία πλευρά του Google #5

Η αστεία πλευρά του Google (2)

Η μηχανή αναζήτησης της Google λειτουργεί έτσι ώστε να μας διευκολύνει συμπληρώνοντας τις πιθανές αναζητήσεις μας, μερικές φορές όμως προκύπτουν απρόσμενα αποτελέσματα…

Η αστεία πλευρά του Google (1)

Η αστεία πλευρά του Google (3)

Η αστεία πλευρά του Google (4)

Η αστεία πλευρά του Google (6)

Η αστεία πλευρά του Google (7)

Η αστεία πλευρά του Google (8)

Η αστεία πλευρά του Google (9)

Η αστεία πλευρά του Google (10)

Η αστεία πλευρά του Google (11)

Η αστεία πλευρά του Google (12)

Η αστεία πλευρά του Google (13)

Η αστεία πλευρά του Google (16)

Η αστεία πλευρά του Google (17)

Η αστεία πλευρά του Google (18)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Η αστεία πλευρά του Google»

Κοινοποιήστε στο Facebook