Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (14)

Μετά την αντίστοιχη φωτογραφική λίστα με διάσημες γυναίκες χωρίς δόντια, κάποιοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν (πρόχειρα) το Photoshop για να μας δείξουν πως θα ήταν και ορισμένοι άνδρες της showbiz στο ίδιο concept…

Paul Rudd

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (1)

Leonardo DiCaprio

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (2)

Andrew Garfield

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (3)

One Direction

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (4)

Justin Bieber

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (5)

Morgan Freeman

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (6)

Ben Affleck

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (7)

Shia LaBeouf

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (8)

Peter Dinklage

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (9)

Adam Levine

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (10)

John Mayer

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (11)

Justin Timberlake

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (12)

Zac Efron

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (13)

Ryan Gosling

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (14)

Bradley Cooper

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (15)

Hugh Jackman

Πως θα ήταν οι διάσημοι άνδρες του Hollywood χωρίς δόντια (16)

Δείτε και το αντίστοιχο άρθρο «Πως θα ήταν οι διάσημες του Hollywood χωρίς δόντια»

Κοινοποιήστε στο Facebook