Οι επαναστάτες της… πινακίδας

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (1)

Οι πινακίδες υπάρχουν παντού, προσπαθώντας να ελέγξουν τη ζωή μας με μηνύματα όπως «Απαγορεύεται το κάπνισμα» ή «Μην αγγίζετε τον ηλεκτροφόρο φράχτη γιατί θα πεθάνετε». Ε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι είπαν ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ και αποφάσισαν να επαναστατήσουν…

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (2)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (3)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (4)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (5)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (6)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (7)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (8)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (9)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (10)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (11)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (12)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (13)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (14)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (15)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (16)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (17)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (18)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (19)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (20)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (21)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (22)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (23)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (24)

Οι επαναστάτες της... πινακίδας (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook