Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (17)

Κάθε χρόνο και μια φωτογραφία…

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1993

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (1)

1994

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (2)

1996

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (3)

1997

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (4)

1998

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (5)

2000

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (6)

2001

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (7)

2002

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (8)

2004

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (9)

2005

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (10)

2006

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (11)

2007

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (12)

2008

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (13)

2009

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (14)

2010

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (15)

2011

Η εξέλιξη πατέρα και κόρης μέσα σε 2 δεκαετίες (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook