Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (17)

Το iPhone 5 και μερικά ακόμη κινητά έχουν την ικανότητα μέσω ειδικών εφαρμογών να δημιουργούν πανοραμικές φωτογραφίες. Το αποτέλεσμα ωστόσο, πολλές φορές απέχει πολύ από το τέλειο…

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (1)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (2)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (3)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (4)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (5)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (6)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (7)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (8)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (9)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (10)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (11)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (12)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (13)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (14)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (15)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (16)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (18)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (19)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (20)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook