Τα πλάσματα του… Photoshop

Τα πλάσματα του Photoshop (13)

Εξωπραγματικά πλάσματα που δημιουργήθηκαν με την βοήθεια του γνωστού προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, Photoshop.

Τα πλάσματα του Photoshop (1)

Τα πλάσματα του Photoshop (2)

Τα πλάσματα του Photoshop (3)

Τα πλάσματα του Photoshop (4)

Τα πλάσματα του Photoshop (5)

Τα πλάσματα του Photoshop (6)

Τα πλάσματα του Photoshop (7)

Τα πλάσματα του Photoshop (8)

Τα πλάσματα του Photoshop (9)

Τα πλάσματα του Photoshop (10)

Τα πλάσματα του Photoshop (11)

Τα πλάσματα του Photoshop (12)

Τα πλάσματα του Photoshop (14)

Τα πλάσματα του Photoshop (15)

Τα πλάσματα του Photoshop (16)

Τα πλάσματα του Photoshop (17)

Τα πλάσματα του Photoshop (18)

Τα πλάσματα του Photoshop (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook