4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (1)

Το 1975, ο φωτογράφος Nicholas Nixon τράβηξε μια φωτογραφία της γυναίκας του με τις 3 αδερφές της, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν τότε από τα 15 έως τα 25. Στη συνέχεια το επανέλαβε την επόμενη χρονιά και πρότεινε να το καθιερώσουν ως ετήσια παράδοση. Οι γυναίκες συμφώνησαν και από τότε αποτελούν και οι τέσσερις μέρος του αξιόλογου έργου που συνεχίζεται σχεδόν εδώ και 4 δεκαετίες.

Σε κάθε φωτογραφία, οι αδερφές Brown, δηλαδή οι Heather, Mimi, Bebe και Laurie, ποζάρουν με την ίδια σειρά.

1975

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (1)

1976

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (2)

1977

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (3)

1978

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (4)

1979

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (5)

1980

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (6)

1981

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (7)

1982

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (8)

1983

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (9)

1984

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (10)

1985

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (11)

1986

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (12)

1987

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (13)

1988

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (14)

1989

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (15)

1990

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (16)

1991

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (17)

1992

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (18)

1993

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (19)

1994

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (20)

1995

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (21)

1996

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (22)

1997

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (23)

1998

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (24)

1999

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (25)

2000

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (26)

2001

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (27)

2002

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (28)

2003

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (29)

2004

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (30)

2005

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (31)

2006

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (32)

2007

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (33)

2008

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (34)

2009

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (35)

2010

4 αδερφές φωτογραφίζονται μαζί κάθε χρόνο από το 1975 (36)

Κοινοποιήστε στο Facebook