Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα…

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (14)

Ο Ahmed Angel από το Ιράκ είναι ένα ανδρικό μοντέλο (ο ίδιος δηλώνει πως δεν είναι μοντέλο αλλά Top Model) που πραγματικά ξεχωρίζει και θα το διαπιστώσετε ευθύς αμέσως. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους!

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (1)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (2)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (3)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (4)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (5)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (6)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (7)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (8)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (9)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (10)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (11)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (12)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (13)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (15)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (16)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (17)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (18)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (19)

Ένα μοντέλο που δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα... (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook