Το Παρίσι υπό κατοχή σε 48 σπάνιες φωτογραφίες του 1940-1944

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (28)

48 εκπληκτικές έγχρωμες φωτογραφίες του Παρισιού υπό την κατοχή των Γερμανών μεταξύ 1940 και 1944 από τον φωτογράφο André Zucca. Πρόκειται για μερικές εξαιρετικά σπάνιες φωτογραφίες, αφού η έγχρωμη φωτογραφία χρησιμοποιούταν μόνο για πολεμική φωτογραφία εκείνη την εποχή. Δείτε λοιπόν μερικές σκηνές της καθημερινότητας στους δρόμους του Παρισιού.

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (1)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (2)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (3)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (4)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (5)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (6)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (7)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (8)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (9)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (10)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (11)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (12)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (13)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (14)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (15)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (16)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (17)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (18)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (19)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (20)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (21)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (22)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (23)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (24)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (25)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (26)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (27)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (29)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (30)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (31)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (32)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (33)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (34)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (35)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (36)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (37)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (38)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (39)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (40)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (41)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (42)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (43)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (44)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (45)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (46)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (47)

Παρίσι υπό κατοχή 1940-1944 (48)

Κοινοποιήστε στο Facebook