Προσχέδια της ταινίας «The Lion King»

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (17)

Είτε πρόκειται για απλά σκίτσα ή για σκηνές που μοιάζουν σχεδόν ολόιδιες με αυτές που κατέληξαν να γίνουν μέρος της ταινίας, τα παρακάτω σκίτσα και ζωγραφιές από τα προσχέδια της αγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Lion King» κρύβουν λίγη μαγεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές από αυτές τις εικόνες βρίσκονται στο βιβλίο «The Art of The Lion King».

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (1)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (2)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (3)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (4)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (6)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (7)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (8)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (9)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (10)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (11)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (12)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (13)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (14)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (15)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (16)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (18)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (19)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (20)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (21)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (22)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (23)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (24)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (25)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (26)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (27)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (28)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (29)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (30)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (31)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (32)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (33)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (34)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (35)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (36)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (37)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (38)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (39)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (40)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (41)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (42)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (43)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (44)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (45)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (46)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (47)

Προσχέδια της ταινίας «The Lion King» (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook