20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull

Pit Bull

Όταν ακούμε για Pit Bull, το μυαλό των περισσοτέρων πηγαίνει σε εικόνες όπως η παραπάνω, αφού έχει επικρατήσει η πεποίθηση πως πρόκειται για μια άκρως επιθετική και επικίνδυνη ράτσα σκύλου. Στη δημιουργία του συγκεκριμένου στερεότυπου βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο έχουν παίξει ορισμένοι «άρρωστοι» ιδιοκτήτες που επιλέγουν τα Pit Bull λόγω σωματοδομής και επιδιώκουν να διαμορφώσουν έναν επιθετικό χαρακτήρα στο κατοικίδιο τους, αλλά και αυτοί που λόγω άγνοιας ή ανευθυνότητας δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν σωστά και να ελέγξουν τον σκύλο τους, κάτι που μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες.

Ακολουθούν 20 λόγοι που θα σας δείξουν το… άλλο πρόσωπο των Pit Bull.

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (1)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (2)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (3)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (4)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (5)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (6)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (7)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (8)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (9)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (11)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (12)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (13)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (14)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (15)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (16)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (17)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (18)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (19)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (20)

20 λόγοι που θα σας αλλάξουν γνώμη για τα Pit Bull (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook