Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια #3

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (9)

Η εταιρεία παιχνιδιών «Child’s Own Studio» δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να στέλνουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους και να παίρνουν ως αντάλλαγμα ένα μοναδικό -με την κυριολεκτική έννοια- λούτρινο κουκλάκι. Δείτε μερικές από τις δημιουργίες…

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (1)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (2)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (3)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (4)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (5)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (6)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (7)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (8)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (10)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (11)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (12)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (13)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (14)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (15)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (16)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (17)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (18)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (19)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (20)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (21)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (22)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (23)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (24)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (25)

Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια (26)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Αν οι παιδικές ζωγραφιές μετατρέπονταν σε παιχνίδια»

Κοινοποιήστε στο Facebook