Αστείες Φωτογραφίες #377

Αστείες Φωτογραφίες (1)

+Bonus Videos:
– Sonic Elevator (Rémi Gaillard)
– Fails στην παιδική χαρά
– Ο γλάρος που χορεύει κλακέτες
– Ο βλάκας της χρονιάς (Ποτέ μην πειράζεις έναν κροκόδειλο)

Αστείες Φωτογραφίες (2)

Αστείες Φωτογραφίες (3)

Αστείες Φωτογραφίες (4)

Αστείες Φωτογραφίες (5)

Αστείες Φωτογραφίες (6)

Αστείες Φωτογραφίες (7)

Αστείες Φωτογραφίες (8)

Αστείες Φωτογραφίες (9)

Αστείες Φωτογραφίες (10)

Αστείες Φωτογραφίες (11)

Αστείες Φωτογραφίες (12)

Αστείες Φωτογραφίες (13)

Αστείες Φωτογραφίες (14)

Αστείες Φωτογραφίες (15)

Αστείες Φωτογραφίες (16)

Αστείες Φωτογραφίες (17)

Αστείες Φωτογραφίες (18)

Αστείες Φωτογραφίες (19)

Αστείες Φωτογραφίες (20)

+Bonus Video #1
Sonic Elevator (Rémi Gaillard)

+Bonus Video #2
Fails στην παιδική χαρά

+Bonus Video #3
Ο γλάρος που χορεύει κλακέτες

+Bonus Video #4
Ο βλάκας της χρονιάς (Ποτέ μην πειράζεις έναν κροκόδειλο)

Κοινοποιήστε στο Facebook