Αστεία και παράξενα στα clubs της Ρωσίας

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (1)

Η τρέλα δεν περιορίζεται στους δρόμους της Ρωσίας, αλλά κάνει πολύ συχνά την εμφάνιση της και στα clubs της χώρας…

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (2)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (3)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (4)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (5)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (6)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (7)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (8)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (9)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (10)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (11)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (12)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (13)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (14)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (15)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (16)

Παράξενα στα clubs της Ρωσίας (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook