Οι 10 πιο παράξενες καντίνες

Οι πιο παράξενες καντίνες (15)

Δείτε 10 καντίνες απ’ όλο τον κόσμο που σε καμία περίπτωση δεν περνούν απαρατήρητες…

10. The Randy Radish

Οι πιο παράξενες καντίνες (1)

Οι πιο παράξενες καντίνες (2)

9. The Angry Friar

Οι πιο παράξενες καντίνες (3)

Οι πιο παράξενες καντίνες (4)

8. The Grillenium Falcon

Οι πιο παράξενες καντίνες (5)

Οι πιο παράξενες καντίνες (6)

7. Fugu Truck

Οι πιο παράξενες καντίνες (7)

Οι πιο παράξενες καντίνες (8)

6. Giovanni’s White Shrimp Truck

Οι πιο παράξενες καντίνες (9)

Οι πιο παράξενες καντίνες (10)

5. The Tamale Spaceship

Οι πιο παράξενες καντίνες (11)

Οι πιο παράξενες καντίνες (12)

4. The Del Popolo Pizza Truck

Οι πιο παράξενες καντίνες (13)

Οι πιο παράξενες καντίνες (14)

3. Space Shuttle Cafe

Οι πιο παράξενες καντίνες (15)

Οι πιο παράξενες καντίνες (16)

2. The Wienermobile

Οι πιο παράξενες καντίνες (17)

Οι πιο παράξενες καντίνες (18)

1. Maximus Minimus

Οι πιο παράξενες καντίνες (19)

Οι πιο παράξενες καντίνες (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook