Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (1)

Η μητέρα του Sylvester Stallone, Jackie, αποτελεί μια ενδεικτική περίπτωση του τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος το παρακάνει με τις πλαστικές επεμβάσεις.

1981

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (2)

1989

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (3)

1990

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (4)

1991

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (5)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (6)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (7)

1997

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (8)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (9)

1998

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (10)

2000

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (11)

2005

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (12)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (13)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (14)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (16)

2006

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (17)

2010

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (18)

2012

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (19)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (20)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (21)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (22)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (23)

2013

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (24)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (25)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (26)

Ένα τραγικό θύμα της εμμονής με τις πλαστικές επεμβάσεις (27)

Κοινοποιήστε στο Facebook