Βραδινό «θέαμα» στη βιτρίνα ενός καταστήματος

Βραδινό «θέαμα» στη βιτρίνα ενός καταστήματος (1)

Υπάρχουν και αυτά τα απρόσμενα…

Βραδινό «θέαμα» στη βιτρίνα ενός καταστήματος (2)

Βραδινό «θέαμα» στη βιτρίνα ενός καταστήματος (3)

Βραδινό «θέαμα» στη βιτρίνα ενός καταστήματος (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook