Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (1)

Το εντυπωσιακό μοντέλο που θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες κατασκευάστηκε από τον Bruce Williams από το New Jersey και έχει πάνω από 12 χιλιόμετρα γραμμών, 100 τρένα, 400 γέφυρες, πάνω από 3.000 κτίρια, 50.000 δέντρα και πολλά ακόμη στοιχεία.

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (2)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (3)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (4)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (5)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (6)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (7)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (8)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (9)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (10)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (11)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (12)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (13)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (14)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (15)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (16)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (17)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (18)

Άνδρας αφιέρωσε 16 χρόνια για τη δημιουργία ενός επικού έργου (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook