Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (1)

Δείτε πως ένας νοσταλγός των «ουφάδικων» κατασκεύασε ένα κλασσικό Arcade μηχάνημα που μας ταξιδεύει στις όμορφες εποχές της δεκαετίας του ’80…

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (2)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (3)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (4)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (5)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (6)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (7)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (8)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (9)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (10)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (11)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (12)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (13)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (14)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (15)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (16)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (17)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (18)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (19)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (20)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (21)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (22)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (23)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (24)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (25)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (26)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (27)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (28)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (29)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (30)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (31)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (32)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (33)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (34)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (35)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (36)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (37)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (38)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (39)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (40)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (41)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (42)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (43)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (45)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (44)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (46)

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (47)

Κοινοποιήστε στο Facebook