Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (1)

Ο καλλιτέχνης Jack Long δεν συνηθίζει να αποκαλεί τον εαυτό του φωτογράφο, αλλά προτιμάει τον τίτλο του «γλύπτη υγρών», αφού η δουλειά του εστιάζεται στα σχήματα και τα χρώματα των παφλασμών του χρωματισμένου νερού, με το οποίο πειραματίζεται για μήνες προκειμένου να τραβήξει την ιδανική φωτογραφία.

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (2)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (3)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (4)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (5)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (6)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (7)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (8)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (9)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (10)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (11)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (12)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (13)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (14)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (15)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (16)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (17)

Καλλιτέχνης δημιουργεί λουλούδια από παφλασμούς χρωματισμένου νερού (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook