Το μέλλον μέσα από 42 εικόνες του παρελθόντος

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (36)

Οι προβλέψεις για το πως θα μοιάζει το μέλλον ήταν ανέκαθεν ένα από τα θέματα που κέντριζε το ενδιαφέρον του ανθρώπου. Ακολουθεί μια σειρά από περιοδικά και έντυπα κυρίως από τα μέσα του περασμένου αιώνα που αποκαλύπτει το πως φαντάζονταν οι άνθρωποι της εποχής τα τεχνολογικά επιτεύγματα του μέλλοντος.

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (1)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (2)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (3)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (4)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (5)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (6)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (7)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (8)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (9)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (10)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (11)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (12)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (13)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (14)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (15)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (16)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (17)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (18)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (19)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (20)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (21)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (22)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (23)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (24)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (25)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (26)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (27)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (28)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (29)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (30)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (31)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (32)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (33)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (34)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (35)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (37)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (38)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (39)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (40)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (41)

Το μέλλον μέσα από εικόνες του παρελθόντος (42)

Κοινοποιήστε στο Facebook