Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες #2

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (1)

22 νιπτήρες που συνδυάζουν την πρακτικότητα με το πρωτότυπο και σε αρκετές περιπτώσεις εντυπωσιακό design.

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (2)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (3)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (4)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (5)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (6)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (7)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (8)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (9)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (11)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (12)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (13)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (14)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (15)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (16)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (17)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (18)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (19)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (20)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (21)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (22)

Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες (10)

Δείτε και το 1ο μέρος «Παράξενες & μοντέρνες βρύσες και νιπτήρες»

Κοινοποιήστε στο Facebook