Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (17)

Πάρτε μια γεύση από τα γυρίσματα του 4ου μέρους των ταινιών Transformers που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2014.

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (1)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (2)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (3)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (4)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (5)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (6)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (7)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (8)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (9)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (10)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (11)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (12)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (13)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (14)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (15)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (16)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (18)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (19)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (20)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (21)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (22)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (23)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (24)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (25)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (26)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (27)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (28)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (29)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (30)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (31)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (32)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (33)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (34)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (35)

Στα γυρίσματα της ταινίας Transformers 4 (36)

Κοινοποιήστε στο Facebook