Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (1)

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον project του Paul Sahner συνδυάζει φωτογραφίες του παρελθόντος με αυτές του σήμερα, αποκαλύπτοντας την εξέλιξη που είχαν διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης με το πέρασμα του χρόνου.

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (2)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (3)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (4)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (5)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (6)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (7)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (8)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (9)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (10)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (11)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (12)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (13)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (14)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (15)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (16)

Νέα Υόρκη: Φωτογραφίες του παρελθόντος συναντούν το σήμερα (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook