Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (16)

18 μαγευτικές εναέριες φωτογραφίες από την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των ΗΠΑ.

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (1)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (2)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (3)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (4)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (5)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (6)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (7)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (8)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (9)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (10)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (11)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (12)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (13)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (14)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (15)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (17)

Πετώντας πάνω από τη Νέα Υόρκη (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook