Εν τω μεταξύ, στο Dubai…

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (8)

Από καμία χώρα δεν λείπουν τα παράξενα, και φυσικά το Dubai δεν αποτελεί εξαίρεση. Το αντίθετο μάλιστα…

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (1)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (2)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (3)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (5)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (6)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (7)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (9)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (10)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (11)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (12)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (13)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (14)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (15)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (16)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (17)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (18)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (19)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook