Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (8)

Ο γραφίστας Vahram Muratyan ζει ανάμεσα στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Ως αποτέλεσμα των ταξιδιών και του ενδιαφέροντος του για τις δύο πόλεις που επισκέπτεται τόσο συχνά, δημιούργησε μια σειρά από σκίτσα με τίτλο «Paris vs. New York: A Tally of Two Cities», μέσα από τα οποία συγκρίνει οπτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές, προφανείς αλλά και ανεπαίσθητες, μεταξύ των δύο μητροπόλεων.

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (1)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (2)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (3)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (4)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (5)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (6)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (7)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (9)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (10)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (11)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (12)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (13)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (14)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (15)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (16)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (17)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (18)

Παρίσι vs Νέα Υόρκη: Μια σύγκριση μέσα από μινιμαλίστικα σκίτσα (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook