Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (9)

Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και πράγματα που χρησιμοποιούσαμε ή κάναμε καθημερινά, πλέον αποτελούν μια νοσταλγική ανάμνηση και έχουν δώσει τη θέση τους σε σύγχρονους αντικαταστάτες.

Τότε: Ντοσιέ με φακέλους

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (1)

Τώρα: iPad

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (2)

Τότε: Αποκόμματα από εφημερίδες/περιοδικά

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (3)

Τώρα: Tumblr

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (4)

Τότε: Κολάζ από σελίδες περιοδικών

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (5)

Τώρα: Pinterest

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (6)

Τότε: Θήκη για CD

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (7)

Τώρα: iTunes

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (8)

Τότε: Polaroid

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (9)

Τώρα: Instagram

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (10)

Τότε: Μαγαζιά που έγραφαν κασέτες/CD

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (11)

Τώρα: Spotify

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (12)

Τότε: Κλασσικό Tamagotchi

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (13)

Τώρα: Tamagotchi σε app

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (14)

Τότε: Video Club

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (15)

Τώρα: Torrents

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (16)

Τότε: Κουπόνια

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (17)

Τώρα: Sites προσφορών

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (18)

Τότε: Κουτσομπολιό

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (19)

Τώρα: Twitter

Πράγματα του παρελθόντος και οι σύγχρονοι αντικαταστάτες τους (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook