Βάφοντας ένα Boeing 777 (Video)

Βάφοντας ένα Boeing 777 (1)

Το συγκεκριμένο Boeing 777 κατασκευάστηκε στην πολιτεία της Washington των ΗΠΑ. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν 49 ημέρες δουλειάς από χιλιάδες εργάτες και 3 εκατομμύρια εξαρτήματα που προήλθαν από περισσότερους από 500 προμηθευτές. Όσο για την διαδικασία βαφής του, αυτή διήρκεσε 5 μέρες και χρειάστηκαν πάνω από 570 λίτρα μπογιάς για να το καλύψουν.

Κοινοποιήστε στο Facebook