«Δεν συμβαίνει εδώ, αλλά συμβαίνει τώρα»

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (8)

Μια συγκλονιστική καμπάνια από την Διεθνή Αμνηστία.

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (1)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (2)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (3)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (4)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (5)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (6)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (7)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (9)

Δεν συμβαίνει εδώ αλλά συμβαίνει τώρα (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook