Εν τω μεταξύ, στο parking του supermarket… (Video)

Εν τω μεταξύ, στο parking του supermarket...

Πως μια απλή επίσκεψη για ψώνια στο supermarket, μπορεί να καταλήξει πολύ στραβά…

Κοινοποιήστε στο Facebook