Φλεγόμενα χέρια (Video)

Φλεγόμενα χέρια

Ένα πολύ επικίνδυνο τρικ που γίνεται εφικτό με σαπουνόνερο και καύσιμο βουτανίου, σε εντυπωσιακή λήψη slow-motion.

Μην το δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση.

Κοινοποιήστε στο Facebook