Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες»

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (8)

Πάρτε μια γεύση από τα γυρίσματα της κλασσικής ταινίας τρόμου του 1984…

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (1)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (2)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (3)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (4)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (5)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (6)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (7)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (9)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (10)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (11)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (12)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (13)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (14)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (15)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (16)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (17)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (18)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (19)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (20)

Στα παρασκήνια της ταινίας «Ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook