Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram

Το Instagram είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις μέρες μας, τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε αυτή η εφαρμογή και στο παρελθόν; Πως θα το χρησιμοποιούσαν γνωστά πρόσωπα της ιστορίας και πως θα παρουσιάζονταν διαφορά ιστορικά γεγονότα; Την απάντηση δίνει το Histagrams.com με τις χιουμοριστικές δημιουργίες του…

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (1)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (2)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (3)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (4)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (5)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (6)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (7)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (8)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (9)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (10)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (11)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (12)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (13)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (14)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (15)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (16)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (17)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (18)

Αν τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύονταν στο Instagram (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook