Εν τω μεταξύ στην Ινδία #6

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (8)

Μια μικρή γεύση από τα παράξενα και απίστευτα που μπορείς να συναντήσεις στην πολυπληθή χώρα της νότιας Ασίας.

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (1)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (2)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (3)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (4)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (5)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (6)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (7)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (9)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (10)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (11)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (12)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (13)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (14)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (15)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (16)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (17)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (18)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (19)

Εν τω μεταξύ στην Ινδία (20)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook