Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (2)

Μια σειρά φωτογραφιών του Vincze Miklós από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών που προκαλούν θλίψη ή ακόμη και… τρόμο.

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (3)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (4)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (5)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (6)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (7)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (8)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (9)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (10)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (11)

Φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια παιχνιδιών (1)

Κοινοποιήστε στο Facebook