Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #2

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (11)

Η δυνατότητα λήψης πανοραμικών φωτογραφιών που έχουν ορισμένα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα δεν συνοδεύεται πάντα από επιτυχία…

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (1)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (2)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (4)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (5)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (6)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (7)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (8)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (9)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (10)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (12)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (13)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (14)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (15)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (16)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (17)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (18)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (19)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (20)

Δείτε και το 1ο μέρος του αφιερώματος «Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά»

Κοινοποιήστε στο Facebook