Δύο αδέρφια φωτογραφίζονται με τον Άγιο Βασίλη από το 1980 μέχρι σήμερα

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (1)

Δείτε την εξέλιξη τους σε μια πορεία που κρύβει εκπλήξεις.

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (2)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (3)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (4)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (5)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (6)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (7)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (8)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (9)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (10)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (11)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (12)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (13)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (14)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (15)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (16)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (17)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (18)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (19)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (20)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (21)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (22)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (23)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (24)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (25)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (26)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (27)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (28)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (29)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (30)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (31)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (32)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (33)

Ετήσια φωτογράφηση με τον Άγιο Βασίλη (34)

Κοινοποιήστε στο Facebook