Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (1)

Ένα σκίτσο υπόπτου μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά της αστυνομίας ή να μπερδέψει εντελώς τα πράγματα. Δείτε μερικά παραδείγματα και των δύο περιπτώσεων…

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (2)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (3)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (4)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (5)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (6)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (7)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (8)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (9)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (10)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (11)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (12)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (13)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (14)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (15)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (16)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (17)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (18)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (19)

Δείτε επίσης: Σκίτσα υπόπτων με εκπληκτική ακρίβεια

Κοινοποιήστε στο Facebook