Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (2)

Κάθε κομμάτι ξεκινάει από μια φωτογραφία, την οποία ο Foster αναπαράγει με μελάνι σχεδιάζοντας κάθε κουκκίδα, δημιουργώντας έτσι έναν οδηγό για τα καρφιά που στη συνέχεια θα καρφώσει… Είναι αυτονόητο πως πρόκειται για μια αργή και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά τα αποτελέσματα είναι μοναδικά και πραγματικά εντυπωσιακά.

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (3)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (1)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (4)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (5)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (6)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (7)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (8)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (9)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (10)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (11)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (12)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (13)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (15)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (14)

Απίστευτα πορτραίτα από χιλιάδες καρφιά (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook