Εκπληκτικό Super Slow Motion της χειμερινής ζωής (Video)

Εκπληκτικό Super Slow Motion της χειμερινής ζωής (2)

60 δευτερόλεπτα απόλυτης μαγείας.

Το εκπληκτικό στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως το παρακάτω υλικό δεν προέρχεται από βίντεο αλλά από φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με μια ειδική τεχνική που ονομάζεται Paralax.

Εκπληκτικό Super Slow Motion της χειμερινής ζωής (1)

Εκπληκτικό Super Slow Motion της χειμερινής ζωής (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook