12 γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (14)

Οι περισσότεροι χώροι εργασίας είναι συνήθως βαρετοί έως και αποπνικτικοί, όχι όμως οι παρακάτω. Τα συγκεκριμένα γραφεία αποτελούν όνειρο για κάθε εργαζόμενο και το εντυπωσιακό περιβάλλον που προσφέρουν βοηθάει να παραμένουν γεμάτοι με θετική ενέργεια και έμπνευση.

Δείτε λοιπόν τα γραφείο 12 εταιρειών στις οποίες η δουλειά μοιάζει με διασκέδαση.

Αρχιτεκτονικό γραφείο Selgas Cano

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (1)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (2)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (3)

Google

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (4)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (5)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (6)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (7)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (8)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (9)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (10)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (11)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (12)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (13)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (14)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (15)

Inventionland Design Factory

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (16)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (17)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (18)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (19)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (20)

Pallotta Teamworks

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (21)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (22)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (23)

Dropbox

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (24)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (25)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (26)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (27)

Airbnb

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (28)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (29)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (30)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (31)

Facebook

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (32)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (33)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (34)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (35)

White Mountain

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (55)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (56)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (57)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (58)

Nokia

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (36)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (37)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (38)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (39)

Urban Outfitters

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (40)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (41)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (42)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (43)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (44)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (45)

Lego

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (46)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (47)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (48)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (49)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (50)

Zynga

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (51)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (52)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (53)

Γραφεία εταιρειών που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο (54)

Κοινοποιήστε στο Facebook