Του χιονιά τα περίεργα #3

Του χιονιά τα περίεργα (9)

Εικόνες που δεν βλέπουμε κάθε μέρα…

Του χιονιά τα περίεργα (1)

Του χιονιά τα περίεργα (2)

Του χιονιά τα περίεργα (3)

Του χιονιά τα περίεργα (4)

Του χιονιά τα περίεργα (5)

Του χιονιά τα περίεργα (6)

Του χιονιά τα περίεργα (7)

Του χιονιά τα περίεργα (8)

Του χιονιά τα περίεργα (10)

Του χιονιά τα περίεργα (11)

Του χιονιά τα περίεργα (12)

Του χιονιά τα περίεργα (14)

Του χιονιά τα περίεργα (15)

Του χιονιά τα περίεργα (16)

Του χιονιά τα περίεργα (17)

Του χιονιά τα περίεργα (18)

Του χιονιά τα περίεργα (19)

Του χιονιά τα περίεργα (20)

Του χιονιά τα περίεργα (13)

Δείτε και το 2ο μέρος του αφιερώματος «Του χιονιά τα περίεργα #2»

Κοινοποιήστε στο Facebook