Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό #2

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (4)

Ο φωτογράφος Francois Brunelle έχει αφιερώσει τα τελευταία 12 χρόνια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και αναζητώντας εντελώς άγνωστους ανθρώπους που παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε καν μακρινή συγγένεια.

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (1)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (2)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (3)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (5)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (6)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (7)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (8)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (9)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (10)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (11)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (12)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (13)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (14)

Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό (15)

Δείτε το 1ο μέρος του αφιερώματος «Άγνωστοι που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό» και περισσότερες πληροφορίες για τον φωτογράφο και το έργο του

Κοινοποιήστε στο Facebook