Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (1)

Οι μαθητές του σχολείου Jeonju Haesung στη Νότια Κορέα ήθελαν να κάνουν κάτι ξεχωριστό για το σχολικό τους λεύκωμα. Άφησαν λοιπόν τη φαντασία τους ελεύθερη και το αποτέλεσμα χαρίζει άφθονο γέλιο…

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (2)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (3)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (4)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (5)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (6)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (7)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (8)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (9)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (10)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (11)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (12)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (13)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (14)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (15)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (16)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (17)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (18)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (19)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (20)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (21)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (22)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (23)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (24)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (25)

Το ξεκαρδιστικό λεύκωμα των μαθητών ενός σχολείου από την Κορέα (26)

Κοινοποιήστε στο Facebook