Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (1)

Αν και η λέξη «σουρεαλιστικός» χρησιμοποιείται συχνά στις μέρες μας όταν μιλάμε για τέχνη και φωτογραφία, η δουλειά του Πολωνού φωτογράφου Dariusz Klimczak αποτελεί τον ορισμό της συγκεκριμένης έννοιας.

Δείτε μια συλλογή από μονόχρωμα και έγχρωμα έργα του που είναι σαφώς επηρεασμένα από τον Salvador Dali.

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (2)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (3)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (4)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (5)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (6)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (7)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (8)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (9)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (10)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (11)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (12)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (13)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (14)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (15)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (16)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (17)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (18)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (19)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (20)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (21)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (22)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (23)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (24)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (25)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (26)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (27)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (28)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (29)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (30)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (31)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (32)

Ο περίεργος και σουρεαλιστικός κόσμος του Dariusz Klimczak (33)

Κοινοποιήστε στο Facebook