Σοκαριστικές εικόνες: Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία

Μια σειρά συγκριτικών φωτογραφιών παρουσιάζουν το πως ήταν διάφορα σημεία της Μ. Βρετανίας πριν από λίγες εβδομάδες και πως είναι σήμερα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε πολλές αστικές περιοχές.

1

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (1)

2

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (2)

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (3)

3

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (4)

4

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (5)

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (6)

5

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (7)

6

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (8)

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (9)

7

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (10)

8

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (11)

9

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (12)

10

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (13)

11

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (14)

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (15)

12

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (16)

13

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (17)

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (18)

14

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (19)

15

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (20)

16

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (21)

17

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (22)

18

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (23)

19

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (24)

20

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (25)

21

Πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βρετανία (26)

Κοινοποιήστε στο Facebook