Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων #2

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (1)

Το σκίτσο υπόπτου είναι πολλές φορές το μοναδικό στοιχείο που έχει στα χέρια της η αστυνομία για την αναζήτηση ενός εγκληματία. Το συγκεκριμένο εργαλείο ωστόσο άλλοτε φαίνεται εξαιρετικά χρήσιμο και άλλοτε… παραπλανεί.

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (2)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (3)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (4)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (5)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (6)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (7)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (8)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (9)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (10)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (11)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (12)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (13)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (14)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (15)

Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων (16)

Δείτε και το 1ο μέρος:
Σκίτσα υπόπτων vs φωτογραφίες συλληφθέντων

Κοινοποιήστε στο Facebook