Σπίτι με ιδιωτική Pub

Σπίτι με ιδιωτική Pub (1)

Ένα κατά τ’ άλλα φυσιολογικό σπίτι στο Birmingham της Αγγλίας έχει την δική του Pub κρυμμένη στην πίσω αυλή.

Σπίτι με ιδιωτική Pub (2)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (3)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (4)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (5)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (6)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (7)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (8)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (9)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (10)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (11)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (12)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (13)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (14)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (15)

Σπίτι με ιδιωτική Pub (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook